Wij verzorgen onze lesprogramma’s vanuit de modernste onderwijsmethoden door samenvoeging van taakgerichte en  traditionele lesmethodes.

Hiermee proberen wij te bereiken dat u in een gemotiveerde lesomgeving op een leuke manier lessen gevolgd kunnen worden.  Voortdurend met het doel, de interactieve situaties in de gestudeerde taal te bevorderen.

Daarom bieden wij u:

  • gevariëerde activiteiten
  • aanpassing van het lesprogramma, aan de leeftijd en het niveau van de cursist
  • dynamiek van de verschillende lessen: individueel werk, twee aan twee in kleine groepen
  • met het gebruik van audiovisuele middelen

Onze opzet is de cursisten van ‘gereedschap’ te voorzien, noodzakelijk:

  • voor het leren en verbeteren van de gekozen taal
  • om hen te helpen nadenken over de verschillende sociaal-culturele aspecten van de gekozen taal.

Bij dit alles wordt de individuele begeleiding van iedere cursist niet uit het oog verloren. Wij zien er continue op toe dat die aanwezig blijft in de essentie en de filosofie en dus óók tijdens de lesprogramma’s van