Onze native en hogelijk gekwalificeerde docenten, die een enorme professionele ervaring  hebben, plannen vol enthousiasme de pedagogische doelen:

  • op een persoonlijke manier
  • al naar gelang de interesses van de leerlingen
  • zich aanpassend aan de niveaus die, volgens het kader van de Europese referentienormen (A1, A2, B1, B2, C1, C2), voor het leren, lesgeven en de beoordeling van de talen, door de Europese Raad worden aangeraden.