Onze intensieve cursussen zijn gemaakt voor de leerlingen die in korte tijd Spaans moeten leren. Ze worden altijd opgezet met aandacht voor de spraakvaardigheid en tijdens het leerproces wordt altijd geprobeerd de leerling erbij te betrekken. Het gebruik van een reële samenstelling van de taal stimuleert de versteviging van de fundamenten ervan.

Ze worden verdeeld in 6 niveaus (A1-A2-B1-B2-C1-C2) zoals aangegeven door het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Het zijn kleine groepen van 3 tot 8 personen. En ze duren 15 uur. De cursussen beginnen elke maandag, duren minsten een week en het lesrooster is van 9.30-11uur en van 11.15-12.45uur