De cursussen per telefoon zijn bestemd voor leerlingen die een gemiddeld niveau Frans (vanaf B1) en die:

  • de conversatie moeten verbeteren
  • een concreet thema moeten voorbereiden
  • het bereikte niveau willen behouden

Na een afspraak met een van onze leerkrachten gemaakt te hebben en de inhoud van de les via de email te hebben vastgesteld, beschikt de leerling over 60 minuten om zijn doel te bereiken.