De on line lessen worden door de leerkrachten van Prestige Idiomas via Skype gegeven. De lessen kunnen op elke plaats, op ieder moment van de dag en op alle apparaten (tablet, mobiele telefoon)  bijgewoond worden. Onze on line methodiek is gebaseerd op het onderwijs van de spreekvaardigheid van de taal, waarbij de leerlingen in het centrum van het leerproces  geplaatst worden.

De privé lessen hebben een flexibel rooster, ze worden gedurende het hele jaar gegeven en de inhoud wordt aangepast aan wat elke leerling concreet nodig heeft. Zij zijn speciaal voor die personen die:

  • moeilijkheden hebben om hun tijdschema aan te passen aan die van een klas van een groep
  • hun officiële examen Frans moeten voorbereiden
  • de Franse taal moeten studeren met een concreet doel (voor zaken, commercie, Franse cultuur)
  • de mondelinge bekwaamheid van het Frans moeten verbeteren, voor hun werk, school, academie of voor zichzelf

Dit alles zonder een conventionele aula te bezoeken. Wij geven de lessen daar waar de leerling is. Via het virtuele platform heeft u toegang tot het materiaal en de hulpmiddelen en volgt uw leerkracht uw persoonlijk werk door middel van persoonlijke  begeleiding, hierdoor kunt u leren op een individuele snelheid. De email zal gebruikt worden om afspraken te maken, twijfels op te schrijven, huiswerk te sturen en opmerkingen te maken.