De cursussen per telefoon zijn bestemd voor leerlingen die een gemiddeld niveau Engels  hebben (vanaf B1) en die:

  • de conversatie moeten verbeteren
  • een concreet tema moeten voorbereiden
  • het bereikte niveau willen behouden

Na afspraak met een van onze leerkrachten en nadat vantevoren via email de inhoud van de les is vastgesteld, beschikt de leerling over 60 minuten om zijn doel te bereiken.